Úvahy a zkušenosti

Udělej to místo hry

Když jsem byla malá a pak o trochu větší dostávala jsem od mé babičky přiměřené úkoly kolem domácnosti a zahrady. Samozřejmě jsem si často myslela, že bych si našla lepší zábavu než míchat žloutky s cukrem, přebírat čočku, někam něco odnášet či něco jiného přinášet, hledat na půdě koťata, hledat tužky a brýle, nadívat jehly…. Když byla moje nevole zjevná, babička nic nevyčítala, jen mne povzbudila slovy: „To uděláš místo hry“. Věděla jsem, že to neznamená na hru zapomenout a zvolna si uvědomovat životní realitu co je samá povinnost a práce, bylo to myšleno tak, že všechno můžu zvládnout snadno a dokonce s radostí a hravě. Protože u krouhání zelí, sušení sena, pečení bramborových placek, nakládání rybízového vína, může být opravdu dobře, neřkuli vesele.

Myslím, že jsem v průběhu dospělých let, ke své škodě, na babiččino – to uděláš místo hry – pozapomněla. Všude jsem viděla jiné vzory, jiný přístup. V zaměstnání i v soukromí dnes musí být vidět, že co děláme je náročné, složité a těžké, že jsme nezastupitelní. Pro jistotu si náročnost činností uměle zvyšujeme a komplikujeme, protože se jedná o zásadní kritérium, podle kterého jsme hodnoceni druhými i sami sebou. Z naší tvorby a bytí jsme téměř vytěsnili radost a grácii.

Málokdo si ale uvědomuje, že působením univerzálních zákonů dochází k plnění toho, co si přejeme vždy, jenom konkrétní podoba splněného přání může nemile překvapit. Když člověka „baví“ mít život plných náročných a těžkých úkolů, když potřebuje demonstrovat, jak je veleschopný i za cenu zbytečného plýtvání životní silou, přichází obvykle časem nepříjemné výzvy např. z oblasti zdraví či vztahů, aby si užil jak libo.

Rozlišujme. Lenost je nectnost ba hřích a náš život má být naplněný tvorbou. Rozhodně nevyzývám k zahálce (i když správně dávkovaná zahálka je úžasná věc na regeneraci fyzických i psychických sil). Jen nezapomínejme na radost. Radost stojí vysoko na žebříčku pozitivních pocitů, je projevem duše, blahodárně se šíří do prostoru a promítá do fyzického těla. I v pracovně náročném dni máme mít sílu najít důvody k procítění radosti.

Nejpodstatnější podmínkou pro dosažení stavu osvícení je být šťastný.

Aeon

Tak snad abych začala u sebe. V době, kdy jsem se začala seznamovat s tarotovými kartami, jsem už měla za sebou kousek své cesty za poznáním. Pracovala jsem s léčivou energií a dle svých skromných možností pomáhala bližním s rozpoznáváním příčin jejich strastí a neduhů a snažila se působit za účelem zlepšení oněch různých discomfortních stavů. Vždy jsem zdůrazňovala to, čemu jsem sama věřila, že všechny naše problémy, bolesti a nemoci si zařizujeme sami na základě fungování zákona přitažlivosti. Naše mysl je v bdělém stavu neustále v pohybu a myšlenky, které jsou produkovány vyvolávájí v našem nitru emocionální odezvu. Jsme tedy naplňováni pocity buď pozitivními nebo negativními v závislosti na tom, jakou kvalitu mysl vytvořila. Časté konkrétní negativní myšlenky vytvoří chronický negativní emocionální stav, který je základní a nejpodstatnější příčinou následku ve fyzické realitě – tedy všech nemocí, úrazů, vztahových a existenčních problémů. Zde si dovolím poznamenat, že naše mysl má pro nás mít funkci prospěšného nástroje. Aby jím byla, má se nacházet ve stavu neutrality tedy nadhledu.

Zkušenost, která mně byla před léty dopřána, dokonale potvrdila nevyvratitelnost těchto pravd. Byla zima, mrazíky a mně se na očních víčkách přihodil nepříjemný, měsíce přetrvávájící ekzematický výsev. Bylo to nejen nepříjemné, ale také nevzhledné a každý pokus o maskování kosmetickými přípravky stav ještě zhoršoval. Pro zajímavost je třeba podotknout, že to bylo na mém těle jediné takto postižené místo a to určitě stálo za zamyšlení. Zamyslet jsem se opravdu musela, protože jsem se při každém pohledu do zrcadla viděla na vlastní oči a nebylo úniku. Vymyslela jsem dvě možnosti. Ta první byla úplně jednoduchá. Mohla jsem požádat svou sestru, kožní lékařku o účinný pokud možno švýcarský preparát v podobě masti a měla bych s jistotou do tří dnů pleť bez vady. Ale byl tady jeden háček. Mast by rozhodně neodstranila příčinu a já bych jednala proti svému přesvědčení. Zvolila jsem tedy druhou možnost, zaměřit se na hledání příčiny a věřit, že po jejím nalezení a odstranění dojde k nápravě. Jako orákulum jsem použila tarotové karty, položila otázku a odpověď jsem očekávala od jedné karty, kterou jsem ze souboru 78 listů vytáhla.

Prostřednictvím karty Aeon – velká arkána (arkánum = tajemství) jsem se dozvěděla, že příčinou problému v oblasti očí je můj chybný pohled na věci, situace, lidi. Karta představuje princip pronikavého úsudku a hlubokého vhledu. Je potřeba upustit od posuzování, odsuzování, hodnocení a kritiky. Ani sami vůči sobě se nemáme odsuzování dopouštět. Mnohdy je opravdu těžké vidět zjevnou nespravedlnost nebo o ní číst a udržet svou mysl v klidu, přesto je důležité za všech okolností zachovávat neutrální postoj, objektivitu, nadhled. Znovu se potřebujeme naučit vnímat vše viditelné (i neviditelné) jako součást dokonalého stvořitelova díla. Když to pochopíme a jsme toto schopni žít, došlo k prozření, probuzení a jsme osvobozeni a uzdraveni.

Možná bych už nemusela nic dodávat. Přesto potvrdím, že se mé oči asi dva týdny po obdržení zprávy a nápravy mých postojů zcela uzdravily a tak zůstávají, třeba i díky tomu, že se na kartu Aeon čas od času podívám a uvědomím si poselství tohoto archetypu.

Skutečná pravda o vztahu

Moje mladá kolegyně a dlouholetá kamarádka se odstěhovala do Prahy. Pravidelně navštěvovala rodiče a tak jsme se několikrát do roka vídaly v Plzni, zašly na oběd či kávu a povyprávěly si. Přivedla jsem jí k práci s léčivými energiemi a měla jsem velkou radost z toho, jak jí tato nabytá schopnost umožňuje prospívat sobě a pomáhat druhým. Neznala jsem jí jinak, než jako skvělou, chytrou, svědomitou, příjemnou a krásnou ženu, která si celkem ví rady se životem. Proto jsem si nedokázala vysvětlit tu skutečnost, že dlouhodobě žije ve vztahu, který nenaplňuje její představy o porozumění a lásce. Žila s mužem, který nesplňoval kriteria, na základě kterých by ho mohla vnímat a přijímat jako partnera. Dlouho nehovořila o podrobnostech, spíš se vždy jednalo o rezignované povzdechnutí. Situace se ale nelepšila a stále častěji přemítala o budoucnosti takového soužití, které se jí při pokračování v podobném duchu začínalo zdát neúnostným. Když mne jednoho dne se situací seznámila, cítila jsem, že možnosti byly vyčerpány a že byt a hypotéka jsou jako snad jediné společné a spojující věci málo pro udržení vztahu dvou mladých lidí. Moje kamarádka si ale o rozchodu netroufala uvažovat a argumentovala tím, že je přítel vlastně hodný, určitě jí miluje, to mu nemůže udělat, vždyť to že si vůbec nerozumějí, se dá s trochou úsilí přežít. No nebudu vás dlouho napínat. Navrhla jsem karty. Z výkladu vyplynulo, že mladý pán považuje soužití s mojí kamarádkou za věc praktickou a užitečnou a že ona se mu zajisté líbí. Opravdovou, hlubokou lásku jsem tam nenašla a tak jsem si dovolila předvídat, že z případného rozchodu bude rozladěný až rozezlený, ale dramaticky trápit ho to nebude, nepropadne se do těžkého smutku a depresí. Moje kamarádka informace převzala a vyhodnotila. Posbírala odvahu a oznámila svému příteli rozhodnutí vztah ukončit. Jeho reakce se od té předpovězené téměř nelišila. Trochu starostí a vyřizování bylo s hypotékou, byt zůstal mladému muži. Kamarádka si našla nové bydlení a jako volná, svobodná a také poučená žena se otevřela novým možnostem najít opravdu kvalitní vztah založený na oboustranné pravé lásce. Jestli se jí to podařilo? Co vím, je už téměř rok na nejlepší cestě.

Výklad budoucnosti

Ptát se na budoucnost, vyžaduje od klientů mnohdy nemalou dávku odvahy. Tarotové karty odpovídají poměrně přesně a pravdivě a to zvláště tam, kde se díváme do blízké budoucnosti a otázky jsou konkrétní a dobře formulované. Výsledek náhledu do budoucího vývoje někoho potěší, jinému zapříčiní vrásku a čele, protože sdělení vnímá jako negativní. V každém případě se doporučuje odpověď přijmout a pokud byl předpovězen nepříznivý vývoj, je třeba vzít na vědomost, že máme k dispozici nástroje, kterými můžeme „Kolem štěstí - osudu“ pootočit a případnou neblahou budoucnost změnit. Nic v životě člověka není náhoda. Vše podléhá působení zákona o příčině a následku. Změníme-li příčinu, změní se následek. Pokud se z nějakého důvodu nezdaří chybičku odstranit a dostane se nám tím příležitosti si něco nepříjemného prožít, obdržíme zároveň i příležitost se učit a to je přeci nejdůležitější úkol na naší pozemské pouti.

Na tarotové poradenství přišla mladá, příjemná, kultivovaná žena. Pracovat s ní byla opravdu radost. Uměla si poradit v podmínkach hmotné reality a zároveň se zajímala o duchovní rozměr života. Přišla připravená, jasně formulovala otázky, během výkladu si psala poznámky. Karty promlouvaly a ona vyjadřovala souhlas se sděleními, která jsem pro ní tlumočila. Vše se neslo v převážně pozitivní rovině až do chvíle, kdy se výklad chýlil ke konci a paní se ještě zeptala jen tak na doplnění na budoucí vývoj v profesní oblasti. Mrzelo mne, že jsem jí musela na závěr našeho sezení varovat před něčím, co bude vnímat v práci jako určitou prohru, křivdu nebo selhání. Nebude to vážné, ale mysl bude díky tomu zasažená negativitou. Cítila jsem její neochotu sdělení uvěřit, ale dát vytaženým kartám jiný význam by bylo manipulativní a neetické. Rozloučily jsme se.

Vracela jsem se domů studeným únorovým večerem. V mých představách byly zcela prozaické věci večeře, sprcha, hrnek dobrého čaje......tu jsem se myšlenkou vrátila k profesnímu rozboru mé klientky a náhle mi svitlo ohledně doplnění smyslu tarotových symbolů. Ještě toho večera jsem paní odeslala mailem zprávičku a opět zdůraznila, že nepříjemnosti, kterých se pravděpodobně dočká od svých klientů (konflikt, pomluvy, situace kde se lze jen těžko bránit) nebudou mít závažné důsledky ani trvání a že je důležité aby byla v nadhledu a nenechala se strhnout.

Přibližně za tři týdny jsem obdržela odpověď. Paní mi děkovala za doplnění rozboru a stručně popsala vývoj pracovních záležitostí. Když prý u mne byla na výkladu, byla si téměř jistá tím, že jestli v jejím životě momentálně něco zcela bezproblémově funguje, je to pracovní oblast. Nechtělo se jí uvěřit, že by měla nastat v brzké budoucnosti změna. Byla jsem jí vděčná za zpětnou vazbu. To co prožívala velmi přesně naplňovalo předpověď. Podstatné ale bylo, že se snažila na situace reagovat podle rady, tedy ne z pozice ega. Věřím, že v této zkoušce dobře obstála a nepříjemní klienti se polepšili nebo z jejího pracovního života zmizeli.