Pár slov o mně

K mému zatím poslednímu aktu zrození došlo před téměř 50-ti lety. Příroda se právě probouzela k zahájení nového vegetačního cyklu a slunce vstoupilo do znamení berana, když se začala odvíjet raná etapa mé životní pouti uprostřed velké rodiny, na venkově, v bílém domě se zahradou.

Mými důležitými a dlouholetými pozemskými průvodci a učiteli se stali moji prarodiče, téměř klasicky především babička. Tato nesmírně laskavá, moudrá a krásná bytost mne vedla k úctě k životu, lásce k přírodě, ke znalosti léčivých bylin, ale také k tomu, abych se dokázala chopit každé potřebné byť prosté práce.

Mojí pozornost začaly později poutat kromě bylin a jejich léčivých účinků i takové disciplíny jako astrologie a numerologie, ale informace a možnosti byly silně omezené charakterem společenského řádu, který v té době v naší zemičce vládl.

Čas se odvíjel a plynul a k úlevě mnohých se přihodila sametovým způsobem změna. Byla jsem už pár let dospělá. Měla jsem rodinu, malého synka a normální práci (v jednom výzkumném ústavu), kterou jsem si přála do budoucna vyměnit za něco, co by bylo v souladu s mou představou o naplňování životního poslání s využitím talentů mně přidělených.

Svým životním posláním jsem si byla jistá od svých 6-ti let. Být učitelkou a vytvářet krásu. V realitě jsem se pravda, trochu odchýlila od tématu. Vyvstal tedy přede mnou nelehký leč zásadní úkol, co nejpřesněji rozpoznat svoje cíle a jakou cestou, jakým způsobem k nim směřovat.

Protože jsem často nedokázala dobře a správně používat nástroje jako je pravá vůle a mysl, plně nerespektovala své pocity a intuici a nezřídka opakovala staré chyby, nebylo moje zrání a posun ve znamení překotného tempa. Ale díky hluboké víře a touze po poznání, mělo kultivování celé mé bytosti za pomoci knih či vybraných přednášek a seminářů celkem kontinuální charakter a za neopomenutelného přispění mého probouzejícího se vnitřního vedení, mohla jsem pomaličku ve svém životě registrovat pozitivní změny, přijímat odměny, které byly a jsou důkazem působení univerzálních zákonů.

Po létech mohu říci, že se mi osvědčilo jít cestou menšího počtu témat a ezoterických nauk, ale vše pro co jsem se rozhodla se snažím opravdu dobře a do hloubky pochopit a prožít.

Stále si zachovávám otevřenost a pokoru učedníka. Vážím si vzácné příležitosti, kterou mi dal život, stala jsem se příjemcem neobyčejné milosti. Mohu se učit, vědomě tvořit a být ve službě. Opakovaně děkuji za všechny krásné lidi, které potkávám a poznávám.