K Tarotu

Před léty mne proces hledání přivedl k tarotovým kartám. Zvolila jsem Thothův tarot, karty navržené Aleisterem Crowleym, jež výtvarně zpracovala Lady Frieda Harris. Jejich symbolika a možnosti mne oslovily natolik, že jsem se po období věnovaném samostudiu a zdokonalování v kurzech rozhodla nabídnout výklady a rozbory životních situací druhým lidem jako službu. Tarotové karty využívám především k objevování pravdy o přítomném okamžiku. Na základě vhodně a přesně volených otázek dokáže Tarot zprostředkovat odpovědi na téměř vše podstatné, co se tazatele dotýká, ať se problém či téma nalézá v oblasti materiální – fyzické, citové, mentální či je záležitostí duchovní energie, tedy vůle.

Můžeme se ptát na příčiny, na optimální způsoby řešení i pravděpodobnou budoucnost. Tarot chápejme jako symbolickou mapu vědomí jako zrcadlo našich vnitřních i vnějších procesů. Pomáhá nám orientovat se a rozhodovat v běžných světských záležitostech, ale lze také s jeho pomocí duchovně růst, nabývat poznání, zdokonalovat se.

Před každým výkladem je potřeba vykonat rituál, při kterém se karty očišťují a vyslovuje se prosba o napojení. Otázky se pokládají ve stavu nejvyšší možné soustředěnosti. Stará zkušenost říká, že nelze vytáhnout špatnou kartu. Přesnost výkladu je závislá na kvalitách vykládajího.

V souvislosti s výklady se klienti nezřídka zmiňují, že odpověď v nitru cítili, ale potřebovali potvrzení, či že je informace v rozporu s rozumovými záměry, ale je bližší srdci. Pro mne je zásadní, zachovat si nestrannost, neutralitu, otevřenost. Nevnucovat názory, nic nenařizovat. Je zcela na klientovi, aby na základě získaných informací o svých záležitostech rozhodl. Budiž nám všem útěchou, že v každé situaci pro nás existuje vícero možností, východisek, cest, kterými se můžeme dát. Pokud se pro tu nejlepší a pro náš vývoj nejprospěšnější nerozhodneme hned (třeba proto, že nám to nedovolí naše mentální návyky, stav ega), poskytne nám Univerzum další příležitosti na dané téma. A když ne v tomto životě, pak zcela jistě příště. Jenom se nesmíme divit, že to bude trochu důraznější.